Obróbka wibrościerna

Centrum Dystrybucji Technologii Euro-Solutions Filip Kapela jest wyłącznym przedstawicielem firmy Rösler na Polskę zachodnią.

Rösler Oberflächentechnik GmbH jest światowym liderem w produkcji systemów obróbki wibrościernej oraz strumieniowej. Firma Rösler dostarcza również systemy malarskie, linie do konserwacji powierzchni metali jak również urządzenia technologiczne typu: myjki i suszarki wraz z urządzeniami peryferyjnymi typu przenośniki i separatory. Kompleksowość produktów firmy Rösler zapewnia tworzenie ciągów technologicznych zapewniających optymalne wykończenie powierzchni metali i innych związków.

Zakres produkcji obejmuje:

  • Urządzenia do obróbki wibrościernej
  • Środki technologiczne (kształtki ceramiczne i z tworzyw sztucznych oraz specjalne związki chemiczne)
  • Śrutownice
  • Systemy malarskie
  • Linie konserwujące
  • Urządzenia do ochrony środowiska (recykling, procesy z zamkniętym obiegiem wody, recykling wody procesowej) i wysokowydajne wirówki.

Technologia obróbki

Wykańczanie wibracyjne jest sprawdzoną, wysokowydajną formą wykańczania powierzchni. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom Röslera zajmuje obecnie ważną pozycję w procesie produkcyjnym. Użytkownik korzysta z szerokiej palety możliwości technologicznych obróbki, dostosowanych do jego potrzeb. Dzięki wysokiej wydajności, systemy wykańczania wibracyjnego Röslera są najczęściej kupowanymi systemami na świecie. Ich sukces opiera się na ekonomicznym wykorzystaniu czasu i zasobów.

Technologia wykańczania wibracyjnego

Technologia wykańczania wibracyjnego Röslera jest procesem opartym na chemiczno-mechanicznej obróbce wykańczania powierzchni. W czaszy roboczej urządzenia do wykańczania wibracyjnego znajdują się detale, media, woda i płyn technologiczny, które są wprawiane w ruch przez system napędu wibracyjnego. Powoduje to stały wzajemny ruch mediów i obrabianych detali. Wzajemne oddziaływanie wody, mediów, płynu technologicznego i urządzenia daje rezultat w postaci pożądanego wykończenia powierzchni. Nasze centra testowe mogą dobrać najlepsze rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb dotyczące wykończenia wibracyjnego.

Więcej informacji na stronie http://www.obrobka-wibroscierna.pl/

obróbka wibrościerna

Polerowanie sztućców

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą urządzeń do polerowania sztućców firmy Rösler:

polerowaniesztuccow

Polerowanie felg

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą maszyn, urządzeń i technologii do polerowania felg firmy Rösler:

polerowaniefelg

Recycling wody po procesowej, oczyszczanie wód potechnologicznych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą urządzeń i technologii do oczyszczania wód potechnologicznych firmy  Rösler:

centryfugi